INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX Tỷ
HNX-INDEX Tỷ
UP-INDEX Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
VIX 16,40 -0,05 -0,30% 38.612.500
VND 20,95 -0,10 -0,48% 28.329.400
HAG 11,15 -0,10 -0,89% 26.064.600
NVL 17,70 -0,40 -2,21% 25.525.400
HQC 3,74 0,15 4,18% 24.906.100
HPG 26,55 -0,45 -1,67% 21.208.100
DIG 24,70 -0,35 -1,40% 16.948.400
DXG 20,00 0,10 0,50% 16.807.100
SSI 31,30 -0,30 -0,95% 16.679.400
GEX 21,50 -0,40 -1,83% 14.997.300