INDEX Giá trị Khối lượng
VN-INDEX Tỷ
HNX-INDEX Tỷ
UP-INDEX Tỷ
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá trị Thay đổi % Khối lượng
MBB 21,85 -0,45 -2,02% 28.814.000
HPG 28,25 -0,35 -1,22% 27.257.700
SHB 11,40 -0,15 -1,30% 25.838.100
VIX 17,90 -0,10 -0,56% 21.945.200
POW 12,80 0,25 1,99% 21.581.800
VSC 21,25 0,25 1,19% 21.509.400
BCG 9,59 0,28 3,01% 19.628.700
HAG 14,65 0,05 0,34% 19.294.400
SSI 34,85 -0,35 -0,99% 18.861.700
VND 17,85 -0,35 -1,92% 18.536.400