CTCP B.C.H
CTCP B.C.H (BCA : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Thép
CTCP B.C.H
Km 77+500, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương
www.bch.com.vn
+84 (220) 356-0641
Fax
+84 (220) 356-0642
Email
bch@gmail.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BCA
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
22,20 (0/0%)
Biến động trong ngày 18,90 - 23,30
Khối lượng 194.509
Giá trung bình ( 10 ngày ) 22,68
Biến động trong 52 tuần 4,10 - 27,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 286.400,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 19.000.000
Vốn hóa thị trường 400,90 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,01
ROA (%) 0,00
ROE (%) 0,02
Đòn bẩy tài chính 5,48
EPS 20.946,06
PE 1,01
PB 0,75

Tin tức về BCA

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 194.509 22,20
0/0%
BVG 1.700 2,30
0/0%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 3.900 14,80
0/0%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 15.805.300 31,15 +0,35/+0,01%
HSG 6.956.500 23,55 +0,10/+0,00%
ITQ 1.101.401 3,70 +0,20/+0,06%