CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK : UPCOM)
Hàng tiêu dùng : Bia
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài
Số 40 -Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
www.hkbeco.vn
+84 (24) 338-73036
Fax
+84 (24) 338-71006
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK BHK
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
21,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 21,00 - 21,00
Khối lượng 101
Giá trung bình ( 10 ngày ) 19,66
Biến động trong 52 tuần 8,60 - 22,70
Khối lượng trung bình (10 ngày) 80,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 3.986.000
Vốn hóa thị trường 79,32 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 0,72
EPS 999,51
PE 21,01
PB 1,68

Tin tức về BHK

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Bia

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BBM 0 0,00
0/0%
BHK 101 21,00
0/0%
BHN 4.700 37,50 -0,35/-0,01%
BHP 0 0,00
0/0%
BQB 6.300 3,30 -0,10/-0,03%
BSD 102 20,80
0/0%
BSH 201 20,50
0/0%
BSL 0 0,00
0/0%
BSP 14.500 11,50
0/0%
BSQ 20.617 18,50 +0,10/+0,01%