Tổng CTCP Bảo Minh
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Tài chính : Các công ty bảo hiểm tổng hợp
Tổng CTCP Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.baominh.com.vn
+84 (28) 382-94180
Fax
+84 (28) 382-94185
Email
baominh@baominh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMI
Sàn HOSE
Giá hiện tại
26,90 (0/0%)
Biến động trong ngày 26,25 - 27,30
Khối lượng 714.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 25,85
Biến động trong 52 tuần 20,05 - 29,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 833.040,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 120.585.408
Vốn hóa thị trường 3.243,75 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,05
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,13
Đòn bẩy tài chính 1,62
EPS 2.729,77
PE 9,85
PB 1,30

Tin tức về BMI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Các công ty bảo hiểm tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABI 44.500 25,80 -0,30/-0,01%
AIC 3.124 12,20 +0,50/+0,04%
BHI 116 13,50 -0,50/-0,04%
BIC 160.200 33,20 -1,20/-0,03%
BLI 30.910 11,20 -0,30/-0,03%
BMI 714.200 26,90
0/0%
MIG 663.900 20,80
0/0%
PGI 1.800 24,25 +0,25/+0,01%
PTI 9.400 33,80 +0,60/+0,02%