Tổng CTCP Bảo Minh
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Tài chính : Các công ty bảo hiểm tổng hợp
Tổng CTCP Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.baominh.com.vn
+84 (28) 382-94180
Fax
+84 (28) 382-94185
Email
baominh@baominh.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMI
Sàn HOSE
Giá hiện tại 21,2 (-0,05/-0,24%)
Biến động trong ngày 20,60 - 21,30
Khối lượng 114.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 21,28
Biến động trong 52 tuần 15,50 - 29,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 116.640,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 109.623.985
Vốn hóa thị trường 2.894,07 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,06
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,12
Đòn bẩy tài chính 1,71
EPS 2.741,70
PE 9,63
PB 1,23

Tin tức về BMI

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Các công ty bảo hiểm tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABI 7.166 26,40 +0,10/+0,00%
AIC 701 12,50 -0,20/-0,02%
BHI 100 11,00 -1,80/-0,14%
BIC 15.800 25,90 +0,05/+0,00%
BLI 5.200 11,20 +0,40/+0,04%
BMI 114.100 21,20 -0,05/0,00%
MIG 75.600 18,20
0/0%
PGI 400 23,00
0/0%
PTI 60 0,00
0/0%