CTCP Nhựa Bình Minh
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
www.binhminhplastic.com.vn
+84 (28) 396-90973
Fax
+84 (28) 396-06814
Email
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 109,6 (-1,80/-1,62%)
Biến động trong ngày 109,00 - 111,40
Khối lượng 333.600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 115,29
Biến động trong 52 tuần 73,40 - 126,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 262.010,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 81.860.938
Vốn hóa thị trường 8.971,96 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,41
ROA (%) 0,33
ROE (%) 0,39
Đòn bẩy tài chính 0,21
EPS 11.594,49
PE 9,45
PB 3,12

Tin tức về BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 7.565.800 11,55 +0,10/+0,01%
ABS 356.100 5,38 +0,01/+0,00%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 11.644 7,80 -0,10/-0,01%
APH 3.065.000 10,00 +0,12/+0,01%
APP 500 6,60 -0,20/-0,03%
BMP 333.600 109,60 -1,80/-0,02%
BRC 2.300 14,15 -0,05/0,00%
BRR 600 18,40
0/0%