CTCP Nhựa Bình Minh
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất
CTCP Nhựa Bình Minh
240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
www.binhminhplastic.com.vn
+84 (28) 396-90973
Fax
+84 (28) 396-06814
Email
binhminhplas@hcm.fpt.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK BMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 86,8 (-0,60/-0,69%)
Biến động trong ngày 86,50 - 87,90
Khối lượng 114.300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 89,54
Biến động trong 52 tuần 48,10 - 106,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 187.420,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 81.860.938
Vốn hóa thị trường 7.040,04 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,36
ROA (%) 0,31
ROE (%) 0,38
Đòn bẩy tài chính 0,28
EPS 12.203,91
PE 7,05
PB 2,56

Tin tức về BMP

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAA 1.947.600 9,07 -0,02/0,00%
ABS 515.300 5,58 -0,02/0,00%
AFC 0 0,00
0/0%
APC 3.400 9,10 -0,10/-0,01%
APH 331.400 7,48 +0,08/+0,01%
APP 0 0,00
0/0%
BMP 114.300 86,80 -0,60/-0,01%
BRC 1.200 11,55
0/0%
BRR 600 16,00 +0,20/+0,01%