CTCP Than Cao Sơn - TKV
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai thác than
CTCP Than Cao Sơn - TKV
Toor 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
http://www.thancaoson.com.vn/
+84 (33) 862-210
Fax
+84 (33) 386-3945
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK CST
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 23,1 (-0,30/-1,28%)
Biến động trong ngày 22,90 - 23,50
Khối lượng 104.605
Giá trung bình ( 10 ngày ) 23,68
Biến động trong 52 tuần 14,80 - 28,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 152.510,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 42.846.773
Vốn hóa thị trường 989,76 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,12
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 1,13
EPS 7.001,37
PE 3,30
PB 0,83

Tin tức về CST

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai thác than

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAH 2.902.604 6,20 -0,10/-0,02%
BCB 0 0,00
0/0%
CLM 0 0,00
0/0%
CST 104.605 23,10 -0,30/-0,01%
CZC 0 0,00
0/0%
HLC 0 0,00
0/0%
MDC 6.029 10,80
0/0%
MVB 300 20,60
0/0%
NBC 276.371 13,50 +0,20/+0,02%
TC6 166.940 10,20
0/0%