CTCP Than Cao Sơn - TKV
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai thác than
CTCP Than Cao Sơn - TKV
Toor 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
http://www.thancaoson.com.vn/
+84 (33) 862-210
Fax
+84 (33) 386-3945
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK CST
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
16,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 15,92
Biến động trong 52 tuần 10,80 - 24,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 49.780,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 42.846.773
Vốn hóa thị trường 689,83 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,11
ROE (%) 0,41
Đòn bẩy tài chính 2,06
EPS 7.636,55
PE 2,11
PB 0,77

Tin tức về CST

Than Cao Sơn - Ngày em đến!

09/10/2023 08:35:00

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai thác than

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCB 0 0,00
0/0%
CLM 0 0,00
0/0%
CST 0 0,00
0/0%
CZC 0 0,00
0/0%
HLC 300 11,20 -0,10/-0,01%
MDC 0 0,00
0/0%
MVB 0 0,00
0/0%
NBC 7.700 10,90
0/0%
TC6 800 7,20 +0,10/+0,01%