CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định
CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD : HOSE)
Y tế : Dược phẩm
CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định
Số 489 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
www.bidiphar.com
+84 (56) 384-6500
Fax
+84 (56) 384-6846
Email
info@bidiphar.com

Thông tin giao dịch

Mã CK DBD
Sàn HOSE
Giá hiện tại
55,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 54,00 - 56,40
Khối lượng 48.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 56,60
Biến động trong 52 tuần 33,95 - 56,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 71.390,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 74.843.474
Vốn hóa thị trường 4.153,81 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,50
ROA (%) 0,15
ROE (%) 0,21
Đòn bẩy tài chính 0,39
EPS 3.689,31
PE 15,04
PB 3,24