CTCP Thế giới số
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Dịch vụ tiêu dùng : Bán lẻ tổng hợp
CTCP Thế giới số
195-197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
www.digiworld.com.vn
+84 (28) 3929-0059
Fax
+84 (28) 3929-0060
Email
info@dgw.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGW
Sàn HOSE
Giá hiện tại 51,5 (+1,75/+3,52%)
Biến động trong ngày 49,85 - 51,80
Khối lượng 1.105.600
Giá trung bình ( 10 ngày ) 51,06
Biến động trong 52 tuần 27,50 - 70,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.299.240,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 167.072.974
Vốn hóa thị trường 9.673,53 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,08
ROE (%) 0,22
Đòn bẩy tài chính 1,57
EPS 2.983,52
PE 19,41
PB 4,35

Tin tức về DGW

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABR 1.800 13,70
0/0%
AMD 0 0,00
0/0%
AST 5.400 50,10 +0,70/+0,01%
BSC 0 0,00
0/0%
BTT 0 0,00
0/0%
CEN 559.120 5,80 +0,10/+0,02%
CMV 0 0,00
0/0%
DGW 1.105.600 51,50 +1,75/+0,04%
FRT 221.300 99,80 +1,00/+0,01%
GCB 0 0,00
0/0%