CTCP Thế giới số
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Dịch vụ tiêu dùng : Bán lẻ tổng hợp
CTCP Thế giới số
195-197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
www.digiworld.com.vn
+84 (28) 3929-0059
Fax
+84 (28) 3929-0060
Email
info@dgw.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DGW
Sàn HOSE
Giá hiện tại 63,9 (+0,30/+0,47%)
Biến động trong ngày 61,50 - 63,90
Khối lượng 2.216.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 63,84
Biến động trong 52 tuần 35,75 - 69,90
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.412.520,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 167.053.274
Vốn hóa thị trường 10.674,70 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,08
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 1,86
EPS 2.195,45
PE 29,11
PB 4,67

Tin tức về DGW

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ tổng hợp

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABR 2.600 13,10 -0,25/-0,02%
AMD 0 0,00
0/0%
AST 28.400 61,30
0/0%
BSC 120 13,30 +0,10/+0,01%
BTT 0 0,00
0/0%
CEN 0 0,00
0/0%
CMV 20.800 10,50 +0,67/+0,07%
DGW 2.216.000 63,90 +0,30/+0,00%
FRT 744.200 165,00 +1,00/+0,01%
GCB 0 0,00
0/0%