CTCP Hóa An
CTCP Hóa An (DHA : HOSE)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Hóa An
20C, KP Cầu Hang, Hóa An, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
www.hoaan.com.vn
+84 (251) 395-4491
Fax
+84 (251) 395-4754
Email
info@hoaan.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK DHA
Sàn HOSE
Giá hiện tại
46,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 45,70 - 46,40
Khối lượng 33.300
Giá trung bình ( 10 ngày ) 46,44
Biến động trong 52 tuần 22,05 - 62,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 90.140,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 14.726.073
Vốn hóa thị trường 715,69 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,28
ROA (%) 0,18
ROE (%) 0,20
Đòn bẩy tài chính 0,10
EPS 5.553,81
PE 8,75
PB 1,86

Tin tức về DHA

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 11.500 11,00 -0,10/-0,01%
ACE 7.018 36,00 -0,30/-0,01%
ADP 300 19,00 +0,50/+0,03%
BCC 73.412 9,10 +0,10/+0,01%
BDT 9.000 14,20 +0,20/+0,01%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 353.662 10,30 +0,20/+0,02%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 3.000 21,70 +0,10/+0,00%