CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA (FHS : UPCOM)
Dịch vụ tiêu dùng : Xuất bản
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
60 -62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.fahasasg.com.vn
+84 (28) 382-25446
Fax
+84 (28) 382-25795
Email
fahasa-sg@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK FHS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
25,40 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 23,42
Biến động trong 52 tuần 17,20 - 37,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 90,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 12.751.462
Vốn hóa thị trường 317,51 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,25
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 8,19
EPS 3.627,97
PE 6,86
PB 1,90

Tin tức về FHS

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Xuất bản

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ADC 0 0,00
0/0%
ALT 0 0,00
0/0%
BDB 0 0,00
0/0%
BED 0 0,00
0/0%
BST 0 0,00
0/0%
DAD 0 0,00
0/0%
DAE 0 0,00
0/0%
DHI 5.400 5,60 -0,30/-0,05%
DNB 0 0,00
0/0%
EBS 200 11,30 -1,20/-0,10%