CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA (FHS : UPCOM)
Dịch vụ tiêu dùng : Xuất bản
CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
60 -62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.fahasasg.com.vn
+84 (28) 382-25446
Fax
+84 (28) 382-25795
Email
fahasa-sg@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK FHS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
29,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 29,00 - 29,00
Khối lượng 200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 27,99
Biến động trong 52 tuần 21,20 - 34,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 550,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 12.751.462
Vốn hóa thị trường 369,79 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,25
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,30
Đòn bẩy tài chính 5,99
EPS 4.454,07
PE 6,77
PB 1,76

Tin tức về FHS

Cổ phiếu cùng ngành

Dịch vụ tiêu dùng > Xuất bản

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ADC 0 0,00
0/0%
ALT 509 13,70 -0,20/-0,01%
BDB 0 0,00
0/0%
BED 0 0,00
0/0%
BST 0 0,00
0/0%
DAD 0 0,00
0/0%
DAE 80 0,00
0/0%
DHI 5.400 5,60 -0,30/-0,05%
DNB 0 0,00
0/0%
EBS 500 11,00
0/0%