CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX
CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HCC : HNX)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX
Lô B6 - 5 KCN Thuận Yên,Hòa Thuận, Tam Kỳ , Quảng Nam
www.betonghoacam.com.vn
+84 (236) 633-5999
Fax
+84 (236) 222-0009
Email
hcc@betonghoacam.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HCC
Sàn HNX
Giá hiện tại 10,1 (+0,10/+1,00%)
Biến động trong ngày 10,00 - 10,10
Khối lượng 400
Giá trung bình ( 10 ngày ) 9,82
Biến động trong 52 tuần 8,10 - 13,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 36.540,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 6.518.547
Vốn hóa thị trường 65,84 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,10
ROA (%) 0,08
ROE (%) 0,15
Đòn bẩy tài chính 0,69
EPS 1.883,58
PE 5,36
PB 0,76

Tin tức về HCC

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 13.800 11,10 +0,10/+0,01%
ACE 17.701 36,00
0/0%
ADP 0 0,00
0/0%
BCC 140.882 9,10
0/0%
BDT 11.400 14,00
0/0%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 376.283 10,40
0/0%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 4.109 21,80
0/0%