CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương
CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương
Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
http://hdwaco.com.vn
+84 (220) 384-0380
Fax
+84 (220) 385-9010
Email
ctycnhd@vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK HDW
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
11,80 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 11,99
Biến động trong 52 tuần 11,10 - 14,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 540,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 31.882.470
Vốn hóa thị trường 382,59 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,31
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,11
Đòn bẩy tài chính 1,26
EPS 1.512,17
PE 7,94
PB 0,90

Tin tức về HDW

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 8.300 20,00
0/0%
BGW 0 0,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 0 0,00
0/0%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 0 0,00
0/0%
BWA 0 0,00
0/0%
BWE 87.400 42,30 +0,10/+0,00%
BWS 0 0,00
0/0%
CLW 0 0,00
0/0%