CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyên Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
www.ndhp.com.vn
+84 (225) 377-5161
Fax
+84 (225) 377-5162
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK HND
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
14,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 14,00 - 14,20
Khối lượng 7.824
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,95
Biến động trong 52 tuần 11,00 - 16,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 18.270,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 500.000.000
Vốn hóa thị trường 7.100,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,05
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,06
Đòn bẩy tài chính 0,29
EPS 748,86
PE 18,96
PB 1,12

Tin tức về HND

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 700 53,50 +0,70/+0,01%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 200 17,70
0/0%
BTP 213.000 15,30 +1,00/+0,07%
CHP 8.900 24,50 +0,30/+0,01%
DNA 10 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 300 66,30 +0,20/+0,00%
DTE 8.600 3,50 -0,60/-0,15%