CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS : HNX)
Vật liệu cơ bản : Hóa chất chuyên dụng
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Khu Phương Lai6. Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
www.supelamthao.vn
+84 (210) 382-5135
Fax
+84 (210) 382-5126
Email
supelt@supelamthao.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LAS
Sàn HNX
Giá hiện tại 22,3 (+0,20/+0,90%)
Biến động trong ngày 22,10 - 22,90
Khối lượng 551.466
Giá trung bình ( 10 ngày ) 22,14
Biến động trong 52 tuần 10,30 - 23,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.272.560,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 112.856.400
Vốn hóa thị trường 2.494,13 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,16
ROA (%) 0,06
ROE (%) 0,11
Đòn bẩy tài chính 0,66
EPS 1.486,72
PE 14,86
PB 1,69

Tin tức về LAS

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Hóa chất chuyên dụng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BFC 325.500 39,55 +1,10/+0,03%
BT1 100 13,60 +1,00/+0,08%
CGL 0 0,00
0/0%
CPC 707 19,40 -0,40/-0,02%
DCM 4.545.700 39,05 +0,55/+0,01%
DHB 3.400 9,30 +0,30/+0,03%
DOC 0 0,00
0/0%
DPM 2.436.300 36,80 +0,60/+0,02%
HAI 0 0,00
0/0%