CTCP Đầu tư Cầu đường CII
CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC : HOSE)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Đầu tư Cầu đường CII
477-479 An Dương Vương, P. 11, Q. 6, Tp.HCM
ciibr.com.vn
+84 (28) 386-88239
Fax
+84 (28) 386-88189
Email
ciibr@ciibr.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LGC
Sàn HOSE
Giá hiện tại 53,8 (+3,10/+6,11%)
Biến động trong ngày 53,80 - 53,80
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 54,92
Biến động trong 52 tuần 42,35 - 60,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 120,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 192.854.765
Vốn hóa thị trường 9.835,59 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,61
ROA (%) 0,04
ROE (%) 0,09
Đòn bẩy tài chính 1,45
EPS 1.263,75
PE 40,36
PB -5,54

Tin tức về LGC

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 71.800 11,35 +0,25/+0,02%
ACE 1.500 36,60 +1,20/+0,03%
ADP 200 19,10 +0,10/+0,01%
BCC 110.616 9,20 +0,10/+0,01%
BDT 7.800 14,10 +0,10/+0,01%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 408.641 10,30 -0,30/-0,03%
BT6 1.005 3,40
0/0%
BTD 100 21,80
0/0%