CTCP Bột giặt Lix
CTCP Bột giặt Lix (LIX : HOSE)
Hàng tiêu dùng : Sản phẩm cá nhân
CTCP Bột giặt Lix
Số 3 đường 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
www.lixco.com
+84 (28) 389-663658
Fax
+84 (28) 389-67522
Email
lixco@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK LIX
Sàn HOSE
Giá hiện tại 50 (+0,35/+0,70%)
Biến động trong ngày 49,85 - 50,00
Khối lượng 7.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 49,73
Biến động trong 52 tuần 38,00 - 50,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.520,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 32.400.000
Vốn hóa thị trường 1.603,80 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,23
ROA (%) 0,16
ROE (%) 0,25
Đòn bẩy tài chính 0,52
EPS 5.911,18
PE 8,37
PB 2,14