CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Khai khoáng chung
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
http://www.minco.com.vn
+84 (235) 366-5022
Fax
+84 (235) 366-5024
Email
minco@dng.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK MIC
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 12,7 (-1,70/-11,81%)
Biến động trong ngày 12,70 - 14,00
Khối lượng 1.700
Giá trung bình ( 10 ngày ) 12,80
Biến động trong 52 tuần 7,70 - 18,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 12.910,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 5.514.621
Vốn hóa thị trường 81,62 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%) 0,03
ROE (%) 0,06
Đòn bẩy tài chính 1,04
EPS 2.376,46
PE 6,23
PB 1,01

Tin tức về MIC

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Khai khoáng chung

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACM 0 0,00
0/0%
AMC 1.700 17,10
0/0%
ATG 0 0,00
0/0%
BGM 0 0,00
0/0%
BKC 100 7,10
0/0%
BMC 16.500 14,90 +0,20/+0,01%
BMJ 0 0,00
0/0%
CBI 304 6,70 +0,60/+0,10%
CMI 0 0,00
0/0%