CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2 : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Thôn San Bang, Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
http://nedi2.com.vn/
+84 (21) 4386-8928
Fax
+84 (21) 4386-8928
Email
nedi2.hn@nedi2.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK ND2
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 33,9 (+0,90/+2,73%)
Biến động trong ngày 33,70 - 33,90
Khối lượng 4.701
Giá trung bình ( 10 ngày ) 32,21
Biến động trong 52 tuần 25,20 - 34,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.170,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 49.993.960
Vốn hóa thị trường 1.694,80 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,62
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,14
Đòn bẩy tài chính 1,00
EPS 2.484,75
PE 13,64
PB 2,18

Tin tức về ND2

ND2: Thay đổi nhân sự

19/04/2024 06:29:00

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 6.136 58,10 +0,10/+0,00%
BHA 2.100 19,70 -0,30/-0,02%
BSA 101 22,20 -0,20/-0,01%
BTP 69.000 14,00 +0,05/+0,00%
CHP 18.100 33,70 +0,30/+0,01%
DNA 14 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 503 57,50 +7,50/+0,15%
DRL 4.500 64,70 -0,20/0,00%
DTE 0 0,00
0/0%