CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2 : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Thôn San Bang, Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
http://nedi2.com.vn/
+84 (20) 350-1540
Fax
+84 (20) 390-6661
Email
nedi2.hn@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK ND2
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
30,50 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 30,45
Biến động trong 52 tuần 28,00 - 35,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.860,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 49.993.960
Vốn hóa thị trường 1.424,83 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,63
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,17
Đòn bẩy tài chính 1,37
EPS 2.394,69
PE 11,90
PB 2,11

Tin tức về ND2

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 700 53,50 +0,70/+0,01%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 200 17,70
0/0%
BTP 213.000 15,30 +1,00/+0,07%
CHP 8.900 24,50 +0,30/+0,01%
DNA 10 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 300 66,30 +0,20/+0,00%
DTE 8.600 3,50 -0,60/-0,15%