CTCP Thủy điện Quế Phong
CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Quế Phong
Xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
www.thuydienquephong.com.vn
+84 (38) 388-5709
Fax
+84 (38) 388-5215
Email
thuydienqp@yahoo.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK QPH
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
28,40 (0/0%)
Biến động trong ngày 28,40 - 28,40
Khối lượng 200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 27,68
Biến động trong 52 tuần 21,50 - 29,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 80,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 18.583.100
Vốn hóa thị trường 527,76 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,57
ROA (%) 0,14
ROE (%) 0,18
Đòn bẩy tài chính 0,19
EPS 3.969,76
PE 7,15
PB 1,15

Tin tức về QPH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 805 57,90 -0,10/0,00%
BHA 611 20,00 -0,10/0,00%
BSA 17.908 22,50 +0,30/+0,01%
BTP 66.100 13,95 -0,05/0,00%
CHP 13.800 33,40 +0,20/+0,01%
DNA 10 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 100 50,00 +2,20/+0,05%
DRL 3.000 64,90 -0,10/0,00%
DTE 0 0,00
0/0%