CTCP Sơn Đồng Nai
CTCP Sơn Đồng Nai (SDN : HNX)
Công nghiệp : Thiết bị, vật liệu xây dựng
CTCP Sơn Đồng Nai
Đường số 7, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
www.dongnaipaint.vn
+84 (251) 383-6451
Fax
+84 (251) 383-6091
Email
visitsdn@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SDN
Sàn HNX
Giá hiện tại 31 (+1,00/+3,33%)
Biến động trong ngày 31,00 - 31,00
Khối lượng 500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 29,49
Biến động trong 52 tuần 24,10 - 54,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 400,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 3.036.436
Vốn hóa thị trường 94,13 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,28
ROA (%) 0,16
ROE (%) 0,27
Đòn bẩy tài chính 0,64
EPS 5.367,76
PE 5,78
PB 1,46

Tin tức về SDN

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 394.300 14,90 +0,75/+0,05%
ACE 104 35,90 +1,00/+0,03%
ADP 1.300 26,15 -0,10/0,00%
BCC 142.272 8,20
0/0%
BDT 58.398 11,50 +0,10/+0,01%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 98.733 8,40 +0,20/+0,02%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 0 0,00
0/0%