Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Tài chính : Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SGB
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
12,90 (0/0%)
Biến động trong ngày 12,80 - 12,90
Khối lượng 9.412
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,11
Biến động trong 52 tuần 11,10 - 22,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 5.720,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 308.000.000
Vốn hóa thị trường 4.866,40 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,00
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,05
Đòn bẩy tài chính
EPS 637,62
PE 24,78
PB 1,36

Tin tức về SGB

SGB: Thay đổi nhân sự

05/09/2023 09:05:00

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Ngân hàng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABB 382.079 7,70
0/0%
ACB 4.828.800 22,05 +0,15/+0,01%
BAB 1.462 12,70
0/0%
BID 811.800 39,30 +0,45/+0,01%
BVB 109.605 10,50 +0,20/+0,02%
CTG 2.549.800 29,40 +0,10/+0,00%
EIB 8.689.400 18,10 -0,05/0,00%
EVF 7.624.700 16,50 +0,10/+0,01%