Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB : UPCOM)
Tài chính : Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.SAIGONBANK.com.vn
+84 (28) 391-43183
Fax
+84 (28) 391-43193
Email
SAIGONBANK@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK SGB
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
13,10 (0/0%)
Biến động trong ngày 13,10 - 13,20
Khối lượng 10.500
Giá trung bình ( 10 ngày ) 13,23
Biến động trong 52 tuần 12,00 - 22,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 11.920,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 338.799.141
Vốn hóa thị trường 4.438,27 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,00
ROA (%) 0,01
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính
EPS 787,45
PE 16,64
PB 1,22

Tin tức về SGB

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Ngân hàng

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ABB 7.527.986 8,80 +0,40/+0,05%
ACB 13.447.000 29,25 -0,40/-0,01%
BAB 13.256 12,60 +0,10/+0,01%
BID 1.388.900 48,60 -0,50/-0,01%
BVB 7.027.676 13,00 +0,80/+0,07%
CTG 15.631.900 31,65 -0,55/-0,02%
EIB 33.138.400 19,65 +0,90/+0,05%
EVF 18.977.000 16,30
0/0%