Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi ( : )
Dầu khí :
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
Số 994 - Đường Xa lộ Hà Nội - Khu phố 2 - Phường Bình Đa - Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
http://vantaisonadezi.com.vn
+84 (61) 383-7342
Fax
+84 (61) 383-7580
Email
sonavtthubo@vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACV 218.617 83,20 +0,60/+0,01%
ASG 1.800 21,25 +0,05/+0,00%
BLN 0 0,00
0/0%
BSG 100 11,60
0/0%
BXD 0 0,00
0/0%
BXT 0 0,00
0/0%
CAG 13.700 7,40 +0,30/+0,04%
CIA 16.800 10,90 -0,20/-0,02%
CLL 10.900 41,80
0/0%
CVP 0 0,00
0/0%