CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT : HOSE)
Vật liệu cơ bản : Giấy
CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
102A Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
www.savitechco.com.vn
+84 (28) 395-60169
Fax
+84 (28) 395-60893
Email
savitechco@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK SVT
Sàn HOSE
Giá hiện tại
10,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 10,00 - 10,00
Khối lượng 900
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,31
Biến động trong 52 tuần 9,72 - 13,95
Khối lượng trung bình (10 ngày) 4.780,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 17.310.978
Vốn hóa thị trường 196,48 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,03
ROA (%) 0,10
ROE (%) 0,10
Đòn bẩy tài chính 0,01
EPS 1.198,85
PE 9,47
PB 0,91

Tin tức về SVT

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Giấy

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
DHC 105.300 38,85 +0,70/+0,02%
GVT 0 0,00
0/0%
HAP 163.700 4,60 +0,01/+0,00%
HHP 163.100 10,30
0/0%
SVI 4.000 56,10
0/0%
SVT 900 10,00
0/0%
VID 1.500 5,05 +0,05/+0,01%