CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG : UPCOM)
Vật liệu cơ bản : Thép
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
Tổ dân phố 3, Phú Xá, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
kimloaimau.com.vn
+84 (208) 384-7229
Fax
+84 (208) 384-7097
Email
thainguyentmc@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK TMG
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
47,90 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 47,68
Biến động trong 52 tuần 42,20 - 68,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 330,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 18.000.000
Vốn hóa thị trường 1.011,60 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,14
ROA (%) 0,16
ROE (%) 0,36
Đòn bẩy tài chính 1,32
EPS 5.159,88
PE 10,89
PB 4,23

Tin tức về TMG

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 16.000 4,70
0/0%
BVG 100 2,50 +0,10/+0,04%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 4.500 16,30 +1,00/+0,07%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 1.887.200 26,75 +0,05/+0,00%
HSG 719.700 21,20 -0,10/0,00%
ITQ 500 2,60 -0,10/-0,04%