CTCP Thủy điện Thác Mơ
CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Thác Mơ
Khu 5, phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
www.tmhpp.com.vn
+84 (271) 224-5094
Fax
+84 (271) 377-8268
Email
info@tmhpp.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TMP
Sàn HOSE
Giá hiện tại 60,8 (+0,80/+1,33%)
Biến động trong ngày 60,80 - 61,00
Khối lượng 700
Giá trung bình ( 10 ngày ) 60,56
Biến động trong 52 tuần 46,20 - 61,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 280,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 70.000.000
Vốn hóa thị trường 4.004,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,69
ROA (%) 0,25
ROE (%) 0,35
Đòn bẩy tài chính 0,34
EPS 7.877,56
PE 7,26
PB 2,32

Tin tức về TMP

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 700 53,50 +0,70/+0,01%
BHA 0 0,00
0/0%
BSA 200 17,70
0/0%
BTP 213.000 15,30 +1,00/+0,07%
CHP 8.900 24,50 +0,30/+0,01%
DNA 10 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 300 66,30 +0,20/+0,00%
DTE 8.600 3,50 -0,60/-0,15%