CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS : UPCOM)
Công nghiệp : Vận tải biển
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.trasas.com.vn
+84 (28) 392-50222
Fax
+84 (28) 392-50555
Email
info@trasas.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK TRS
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
29,60 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 30,16
Biến động trong 52 tuần 32,20 - 58,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 20,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 5.443.520
Vốn hóa thị trường 106,20 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 1,75
EPS 7.168,64
PE 4,88
PB 1,51

Tin tức về TRS

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Vận tải biển

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
CCP 0 0,00
0/0%
CCR 0 0,00
0/0%
CCT 0 0,00
0/0%
CDN 600 28,00 -0,10/0,00%
CMP 0 0,00
0/0%
CNH 1.500 5,10 -0,90/-0,15%
CPI 1.400 2,60 +0,10/+0,04%
CQN 1.800 30,20 +0,10/+0,00%
DDH 0 0,00
0/0%
DDM 2.421 1,20 +0,10/+0,09%