CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức
CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD : UPCOM)
Y tế : Các nhà cung cấp dịch vụ y tế
CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức
Số 04 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
http://www.tamduchearthospital.com/
+84 (28) 541-10025
Fax
+84 (28) 541-10029
Email
hospital@tamduchearthospital.com

Thông tin giao dịch

Mã CK TTD
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 73,2 (+9,50/+14,91%)
Biến động trong ngày 65,00 - 73,20
Khối lượng 4.000
Giá trung bình ( 10 ngày ) 78,00
Biến động trong 52 tuần 44,70 - 90,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 150,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 15.552.000
Vốn hóa thị trường 1.163,29 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,24
ROA (%) 0,29
ROE (%) 0,37
Đòn bẩy tài chính 0,24
EPS 6.171,11
PE 12,12
PB 4,22

Tin tức về TTD

Cổ phiếu cùng ngành

Y tế > Các nhà cung cấp dịch vụ y tế

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
TNH 43.700 20,80
0/0%
TTD 4.000 73,20 +9,50/+0,15%