CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà
CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà (VCW : UPCOM)
Các dịch vụ hạ tầng : Cung cấp nước sạch
CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà
Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
viwasupco.com.vn
84 (218) 384-0152
Fax
84 (218) 384-0148
Email

Thông tin giao dịch

Mã CK VCW
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
29,90 (0/0%)
Biến động trong ngày 29,90 - 29,90
Khối lượng 100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 29,60
Biến động trong 52 tuần 27,50 - 48,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 150,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 75.000.000
Vốn hóa thị trường 2.242,50 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,42
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,10
Đòn bẩy tài chính 1,40
EPS 471,51
PE 65,72
PB 1,79

Tin tức về VCW

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BDW 200 22,70 +1,40/+0,07%
BGW 20.000 16,00
0/0%
BLW 0 0,00
0/0%
BNW 0 0,00
0/0%
BPW 0 0,00
0/0%
BTW 0 0,00
0/0%
BWA 0 0,00
0/0%
BWE 120.500 42,60 -0,60/-0,01%
BWS 700 30,50 -0,60/-0,02%
CLW 0 0,00
0/0%