CTCP Vinatex Đà Nẵng
CTCP Vinatex Đà Nẵng (VDN : UPCOM)
Hàng tiêu dùng : Quần áo và đồ phụ kiện
CTCP Vinatex Đà Nẵng
25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
www.vinatexdn.com.vn
+84 (236) 382-7116
Fax
+84 (236) 382-3367
Email
vinatexdn@dng.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VDN
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 17,3 (+2,00/+13,07%)
Biến động trong ngày 17,30 - 17,30
Khối lượng 419
Giá trung bình ( 10 ngày ) 15,98
Biến động trong 52 tuần 10,30 - 21,20
Khối lượng trung bình (10 ngày) 10,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 3.130.730
Vốn hóa thị trường 42,04 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính 3,84
EPS 1.257,50
PE 13,76
PB 0,74

Tin tức về VDN

Cổ phiếu cùng ngành

Hàng tiêu dùng > Quần áo và đồ phụ kiện

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ADS 1.642.600 13,50 -0,45/-0,03%
AG1 1.300 8,50 -0,70/-0,08%
AQN 0 0,00
0/0%
ATD 0 0,00
0/0%
BDG 0 0,00
0/0%
BMG 101 19,00
0/0%
BVN 0 0,00
0/0%
DCG 0 0,00
0/0%
DM7 0 0,00
0/0%
FTM 1.029.914 0,80 +0,10/+0,14%