CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP : HOSE)
Y tế : Dược phẩm
CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
www.VIDIPHA.com.vn
+84 (28) 384-40106
Fax
+84 (28) 384-40446
Email
vidipha@hcm.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VDP
Sàn HOSE
Giá hiện tại
38,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 38,03
Biến động trong 52 tuần 28,95 - 41,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 690,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 16.831.904
Vốn hóa thị trường 629,51 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,27
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,13
Đòn bẩy tài chính 0,67
EPS 4.968,73
PE 7,53
PB 1,03