Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA : UPCOM)
Công nghiệp : Máy công nghiệp
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
www.veamcorp.com
+84 (24) 628-00802
Fax
+84 (24) 628-00809
Email
office@veamcorp.com

Thông tin giao dịch

Mã CK VEA
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 32,9 (-0,30/-0,90%)
Biến động trong ngày 32,70 - 33,20
Khối lượng 197.186
Giá trung bình ( 10 ngày ) 32,96
Biến động trong 52 tuần 31,50 - 45,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 432.920,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.328.800.000
Vốn hóa thị trường 49.830,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,14
ROA (%) 0,26
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 0,06
EPS 5.689,22
PE 6,59
PB 1,76