CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE
CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE (VGS : HNX)
Vật liệu cơ bản : Thép
CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE
KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
www.vgpipe.com.vn
+84 (211) 388-7863
Fax
+84 (211) 388-8562
Email
vgpipe@hn.vnn.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VGS
Sàn HNX
Giá hiện tại 23 (-0,40/-1,71%)
Biến động trong ngày 22,80 - 24,50
Khối lượng 1.657.122
Giá trung bình ( 10 ngày ) 22,88
Biến động trong 52 tuần 5,80 - 24,30
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.396.340,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 53.269.670
Vốn hóa thị trường 1.049,41 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,02
ROA (%) 0,02
ROE (%) 0,05
Đòn bẩy tài chính 1,19
EPS 863,82
PE 22,81
PB 1,12

Tin tức về VGS

Cổ phiếu cùng ngành

Vật liệu cơ bản > Thép

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
BCA 141.601 6,40 +0,80/+0,14%
BVG 12.601 2,40 +0,10/+0,04%
DNS 400 15,00 -1,00/-0,06%
DNY 0 0,00
0/0%
DTL 2.400 15,80 +0,10/+0,01%
HMG 0 0,00
0/0%
HPG 52.783.700 27,70 +0,10/+0,00%
HSG 17.005.700 22,10 -0,35/-0,02%
ITQ 80.900 2,60
0/0%