CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN : UPCOM)
Công nghiệp : Dịch vụ vận tải
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
www.vinatrans.com
+84 (28) 394-14919
Fax
+84 (28) 394-04770
Email
vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VIN
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
19,70 (0/0%)
Biến động trong ngày 19,70 - 21,30
Khối lượng 820
Giá trung bình ( 10 ngày ) 19,27
Biến động trong 52 tuần 15,10 - 24,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 430,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 25.500.000
Vốn hóa thị trường 532,95 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,12
ROA (%) 0,10
ROE (%) 0,10
Đòn bẩy tài chính 0,07
EPS 2.232,32
PE 9,36
PB 0,99

Tin tức về VIN

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Dịch vụ vận tải

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACV 18.955 66,60
0/0%
ASG 500 21,70 -0,50/-0,02%
BLN 0 0,00
0/0%
BSG 15.600 12,50 +1,20/+0,11%
BXD 0 0,00
0/0%
BXT 0 0,00
0/0%
CAG 2.800 7,00 +0,10/+0,01%
CIA 3.100 10,00
0/0%
CLL 2.300 35,20 -0,75/-0,02%
CVP 0 0,00
0/0%