CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN : UPCOM)
Công nghiệp : Dịch vụ vận tải
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
www.vinatrans.com
+84 (28) 394-14919
Fax
+84 (28) 394-04770
Email
vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VIN
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
21,00 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 21,00
Biến động trong 52 tuần 15,10 - 25,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 0,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 25.500.000
Vốn hóa thị trường 535,50 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,17
ROA (%) 0,07
ROE (%) 0,07
Đòn bẩy tài chính 0,06
EPS 1.519,21
PE 13,82
PB 0,96

Tin tức về VIN

Cổ phiếu cùng ngành

Công nghiệp > Dịch vụ vận tải

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACV 356.455 98,50 -0,90/-0,01%
ASG 100 20,00 +0,10/+0,01%
BLN 100 7,30 +0,10/+0,01%
BSG 0 0,00
0/0%
BXD 0 0,00
0/0%
BXT 0 0,00
0/0%
CAG 13.204 9,50 -0,30/-0,03%
CIA 204 9,80
0/0%
CLL 6.100 39,80 +0,25/+0,01%
CVP 0 0,00
0/0%