CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG : UPCOM)
Tài chính : Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, Tp.Chí Linh, Hải Dương
www.vrg-vn.com
+84 (220) 383-8025
Fax
+84 (220) 383-8024
Email
congty.vrg@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK VRG
Sàn UPCOM
Giá hiện tại 31,5 (-0,50/-1,56%)
Biến động trong ngày 31,10 - 33,00
Khối lượng 58.676
Giá trung bình ( 10 ngày ) 32,04
Biến động trong 52 tuần 20,20 - 37,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 49.830,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 25.894.868
Vốn hóa thị trường 815,69 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,59
ROA (%) 0,22
ROE (%) 0,49
Đòn bẩy tài chính 1,26
EPS 7.523,15
PE 4,19
PB 2,02

Tin tức về VRG

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAV 3.905.374 7,60 +0,60/+0,09%
AGG 1.845.700 26,50 -0,50/-0,02%
API 5.989.522 11,00 +0,80/+0,08%
ASM 5.707.900 12,30 +0,25/+0,02%
BCI 51.340 41,90 +0,30/+0,01%
BCR 4.398.739 7,00 +0,60/+0,09%
BII 0 0,00
0/0%
BVL 1.900 11,80 +1,20/+0,11%
C21 500 15,60 -0,70/-0,04%
CCI 0 0,00
0/0%