CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH : HOSE)
Các dịch vụ hạ tầng : Sản xuất và cung cấp điện truyền thống
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
www.vshpc.evn.com.vn
+84 (256) 389-2792
Fax
+84 (256) 389-1975
Email
hpp_vssh@evn.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VSH
Sàn HOSE
Giá hiện tại 45,25 (+0,45/+1,00%)
Biến động trong ngày 44,50 - 45,30
Khối lượng 1.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 44,72
Biến động trong 52 tuần 22,90 - 47,00
Khối lượng trung bình (10 ngày) 38.200,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 236.241.246
Vốn hóa thị trường 10.276,49 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,66
ROA (%) 0,14
ROE (%) 0,28
Đòn bẩy tài chính 0,97
EPS 5.677,46
PE 7,66
PB 2,04

Tin tức về VSH

Cổ phiếu cùng ngành

Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 205 55,00 +1,70/+0,03%
BHA 20.900 13,40
0/0%
BSA 3.000 17,80
0/0%
BTP 389.000 15,50 -1,15/-0,07%
CHP 7.700 24,50 -0,15/-0,01%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 0 0,00
0/0%
DNH 0 0,00
0/0%
DRL 1.500 67,00
0/0%
DTE 0 0,00
0/0%