CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST : UPCOM)
Công nghiệp : Vận tải biển
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành,Phường 18, Quận 4, TP. HCM.
www.vitranschart.com.vn
+84 (28) 394-04271
Fax
+84 (28) 394-04711
Email
vtc-hcm@vitranschart.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK VST
Sàn UPCOM
Giá hiện tại
2,80 (0/0%)
Biến động trong ngày 0,00 - 0,00
Khối lượng 0
Giá trung bình ( 10 ngày ) 2,87
Biến động trong 52 tuần 2,30 - 4,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 7.710,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 66.999.337
Vốn hóa thị trường 201,00 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,16
ROA (%) 1,34
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính -1,48
EPS 10.922,64
PE 0,27
PB -0,21