DIG: Công bố Báo cáo bổ sung báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

HOSE - 14/11/2023 1:49:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố Báo cáo bổ sung báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

Các tin liên quan