MSH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

HOSE - 24/11/2023 10:33:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần May Sông Hồng(mã CK: MSH) như sau:

Các tin liên quan