TFC: Võ Thiên Chương - Ủy viên HĐQT - đã bán 200.000 CP

HNX - 29/12/2023 11:17:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thiên Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/12/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/12/2023.

Các tin liên quan