HTG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE - 28/02/2024 5:22:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã CK:HTG) như sau:

Các tin liên quan