Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.08

| 12/04/2024 11:19:00 SA

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.08

Công văn thông báo Lãi suất kỳ 5 Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.04

| 11/04/2024 1:32:00 CH

Công văn thông báo Lãi suất kỳ 5 Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.04

Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi BID2_RL_20.04

| 01/04/2024 5:33:40 CH

Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi BID2_RL_20.04

Thông báo Mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu Lò Thị Phượng

| 02/02/2024 2:20:00 CH

Thông báo Mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu Lò Thị Phượng

Thông báo cấp lại GCN SHTP khách hàng Lưu Thị Thu Hằng

| 04/01/2024 1:28:00 CH

Thông báo cấp lại GCN SHTP khách hàng Lưu Thị Thu Hằng

Thông báo danh sách khách hàng không thanh toán được giao dịch nhận gốc lãi Trái Phiếu BIDV mã BID2_18.06

| 20/12/2023 10:07:00 SA

Thông báo danh sách khách hàng không thanh toán được giao dịch nhận gốc lãi Trái Phiếu BIDV mã BID2_18.06